GroenWest vindt het belangrijk dat de leefomgeving voor huurders prettig is. Het klimaat verandert en dat heeft gevolgen voor onze huurders. Denk hierbij aan meer hittedagen en toenemende onregelmatige regenval. Daarom houdt GroenWest zich met klimaatadaptatie bezig.

Resultaten
Afgelopen zomer konden leden van het ‘GroenWest Huurderspanel’ deelnemen aan een onderzoek over klimaatadaptatie. Er werden o.a. vragen gesteld over het ervaren van klimaatoverlast. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan op warme dagen hitteoverlast en/of droogte in/rondom de woning te ervaren. Daarnaast ervaart 1 op de 5 respondenten wateroverlast bij zware regenval. Het ervaren van klimaatoverlast onderstreept het belang van klimaatadaptieve maatregelen.

De volgende vragen gingen over de mogelijke maatregelen. Relatief veel respondenten zijn volgens het onderzoek bereid om de regenpijp te laten afkoppelen of een groen dak te laten aanleggen. Bijna de helft van de respondenten heeft de tuin al vergroend of is bereid om tegels te vervangen door meer groen. Ongeveer 1 op de 4 deelnemers heeft oren naar een geveltuintje. Een maatregel die al op grote schaal (bij 57% van de deelnemers) is genomen is het plaatsen van zonwering of een zonnescherm.

Redenen om klimaatadaptieve maatregelen te willen nemen zijn volgens de deelnemers aan de peiling niet alleen het tegengaan van klimaatoverlast maar ook het bijdragen aan de natuur en het mooier maken van de tuin/gevel. Voor ruim de helft van de respondenten (55%) zijn de (verwachte) kosten de belangrijkste reden om (nog) geen maatregelen te nemen en 15% weet niet goed waar te beginnen. Verder kwam uit de peiling naar voren dat de meerderheid (60%) van de respondenten interesse heeft in buurtinitiatieven om de buurt te vergroenen.

Wat gaat GroenWest nu doen?
Voor GroenWest zijn de resultaten erg waardevol omdat ze laten zien wat onze huurders belangrijk vinden op dit gebied. Dat meer dan de helft van de deelnemende huurders klimaatoverlast ervaart, is voor GroenWest een aanmoediging om door te gaan met onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn bij verschillende woningtypen. Uit de resultaten kan worden opgemaakt dat vooral behoefte is aan verkoelende maatregelen maar dat er ook draagvlak is voor de andere mogelijkheden. Dat de kosten een belemmering kunnen zijn, is voor GroenWest een belangrijk aandachtspunt, net als dat 15% niet goed weet waar te moeten beginnen. Op deze vlakken wil GroenWest graag proberen zorgen weg te nemen. Tot slot is GroenWest naar aanleiding van de peiling van plan om samen met maatschappelijke partners te bekijken hoe buurtinitiatieven kunnen worden gestimuleerd.