Het huurderspanel
Via het GroenWest huurderspanel kunt u uw mening geven over onderwerpen die u belangrijk vindt en waar GroenWest zich mee bezighoudt. Zoals de kwaliteit van uw woning en/of wijk, uw ervaring met GroenWest en/of wensen voor nieuwe producten of diensten. Als GroenWest willen we nog beter weten wat er leeft onder u als onze huurders. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op uw wensen. Met de antwoorden op de vragenlijsten weten we of we op de goede weg zijn. Uw mening helpt ons om de juiste beslissingen te nemen.

Leefbaarheid
We willen graag dat u als huurder tevreden bent en plezierig woont. Dat begint met een woning van goede kwaliteit. Een schone en veilige leefomgeving telt minstens even zwaar. Onder de leefomgeving verstaan we het gebied dat u als uw buurt ervaart. Denk aan een gemeenschappelijke tuin, de galerij, de straat en de woningen in uw directe omgeving. GroenWest wil graag nog meer inzicht in wat u belangrijk vindt in uw wijk en wat wij daar aan kunnen bijdragen. Om deze reden ging deze vragenlijst over de leefbaarheid in uw wijk en het samen wonen met uw buurtgenoten. Tussen 9 april en 2 mei 2021 heeft u over dit onderwerp een vragenlijst ingevuld.

Resultaten
Bijna twee op de drie (65%) respondenten vinden dat buurtbewoners op een prettige manier met elkaar omgaan. Zes op de tien (61%) respondenten hebben zich de afgelopen 12 maanden op verschillende manieren ingezet voor de leefbaarheid van de buurt. Zeven op de tien (69%) respondenten zouden bereid zijn dat in de toekomst te gaan doen of blijven doen. Maar liefst drie kwart (76%) van de respondenten heeft de afgelopen 12 maanden (af en toe) hulp aan buren gegeven.

U gaf uw buurt om in te wonen gemiddeld een 7,4. Toch gaf 12% van de respondenten hun buurt een onvoldoende. Vier op de tien respondenten (42%) zijn van mening dat de buurt niet is verbeterd, maar de afgelopen jaren ook niet is verslechterd. Bijna één op de tien (8%) vindt dat de buurt is verbeterd. Vier op de tien (42%) vinden dat de buurt achteruit is gegaan. Dit laatste resultaat vinden wij natuurlijk geen goede ontwikkeling. Daarom hebben wij u ook gevraagd wat voor u van belang is bij de leefbaarheid van de woonomgeving. U gaf daarbij aan dat u het ‘gevoel van veiligheid’ (75%) het meest belangrijk vond, gevolgd door ‘goed contact met de buren’ (74%), ‘weinig geluidsoverlast’ (71%) en in mindere mate ‘geen rommel rond de vuilcontainers’ (52%), ‘goed onderhouden tuinen’ (41%) en ‘schone gemeenschappelijke ruimten’ (41%).

Wat gaat GroenWest nu doen?
We gaan actief aan de slag met uw antwoorden om de leefbaarheid verder te verbeteren. De uitslagen nemen we mee in de jaarplannen van 2022 maar de antwoorden die u hebt gegeven, zijn soms heel concreet waardoor het team in de wijk er ook gelijk iets mee kan. Zo pakken we met boa’s de verschillende overlast aan die benoemd is. Ook plannen we wijkbezoeken in met bewoners(commissies) en wijkambtenaren en organiseren we weer ‘Kom aan Tafel’ sessies in de wijk. De resultaten zijn uiteenlopend in de verschillende gemeenten waar GroenWest gevestigd is. Zo viel het ons op dat in het bijzonder in De Ronde Venen het tuinonderhoud en de achterpaden extra aandacht behoeven. U stoort zich hier aan en wil hier graag meer sturing op. Met buurtinitiatieven of hulp van vrijwilligers willen wij hier meer werk van maken. Uw mening laten we dus doorklinken in onze projecten bij de verbetering van de leefbaarheid.