Huurdersbetrokkenheid

Over het onderzoek

Wij willen graag dat u als huurder tevreden bent en plezierig woont. Dat begint met een woning van goede kwaliteit. Een goede dienstverlening telt minstens even zwaar. We vinden het belangrijk dat u zich gehoord voelt en ons weet te vinden. Op een manier die u zelf het prettigst vindt. Deze vragenlijst gaat over huurdersbetrokkenheid. Met de antwoorden op de vragenlijst weten wij of wij de goede dingen doen. Uw mening helpt ons om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op uw wensen. In opdracht van GroenWest* heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het huurderspanel GroenWest, om te weten wat u belangrijk vindt.

*GroenWest en Provides zijn vanaf 1 januari 2022 gefuseerd en gaan samen verder als Cazas Wonen. In het onderzoek wordt er daarom vooral over Cazas Wonen gesproken. Al blijven we voorlopig nog onder de voor u vertrouwde namen GroenWest en Provides werken.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van vrijdag 17 juni tot en met zondag 3 juli 2022. Er zijn 429 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 266 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 62%. Huurders van Cazas die niet lid zijn van het panel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. 7 huurders hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 273 huurders deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 11 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 39 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 84 reacties
 • 65 jaar en ouder: 136 reacties
 • Onbekend: 3 reacties

Samenvatting van de resultaten

 • Deelnemers noemen vaak ‘meedenken’ en ‘inspraak’ van huurders als gevraagd wordt wat volgens hen huurdersbetrokkenheid inhoudt.
 • De meest bekende vormen van huurdersbetrokkenheid zijn het klantportaal (76%) en klanttevredenheidsmetingen (68%). Bijna de helft van de deelnemers maakt ook gebruik van het klantportaal (47%) en neemt deel aan de klanttevredenheidsmetingen (47%).
 • Het minst bekend zijn de themagroepen en ‘Kom aan Tafel’-sessies, bijna acht op de tien (78%) ken dit niet.
 • De helft van de deelnemers kent de huurdersvereniging (49%) en de bewonerscommissie (48%), maar maakt hier geen gebruik van.
 • Acht op de tien (81%) deelnemers wil (misschien) betrokken worden (meedenken) door Cazas Wonen.
 • Deelnemers die betrokken willen worden, worden het liefst geïnformeerd over plannen (83%) of willen dit via het invullen van een digitale vragenlijst (75%).
 • De meest genoemde onderwerpen om over mee te denken zijn wonen en woonomgeving (85%) en de openbare ruimte (78%). Ruim zes op de tien (63%) noemt ook onderhoud, servicekosten, gemeenschappelijke tuinen en veiligheid, handhaving en toezicht.
 • Het merendeel (61%) van de deelnemers die betrokken willen worden, willen dit meerdere keren per jaar. Een kwart (27%) zou het maandelijks willen.
 • De helft (50%) van de deelnemers zou het liefst betrokken worden bij de plannen/ontwikkelingen als er een aantal opties zijn waaruit men kan kiezen. Eén op de vijf (20%) wordt het liefst betrokken als er uitgewerkte plannen zijn waarover men zijn mening kan geven.
 • Als een huurder een idee heeft om bijvoorbeeld uw woning op te knappen of om een leuk evenement voor de buurt te organiseren, vindt drie op de tien (30%) dat de huurder bij de wijkbeheerder of sociaal beheerder moet informeren om te kijken hoe de woningcorporatie kan helpen om na te gaan of anderen enthousiast worden van het idee. Een kwart vindt dat de huurder die het idee heeft bedacht dit moet doen (24%) en een even groot deel vindt dat de verantwoordelijkheid is van de woningcorporatie (23%).
 • Bijna vier op de tien (36%) vindt dat Cazas Wonen de huurder niet betrekt bij het maken van plannen en ontwikkelingen.
  Vier op de tien (40%) oordeelt hier neutraal over.
 • Het merendeel (44%) van de deelnemers heeft geen uitgesproken mening over dat Cazas Wonen graag meedenkt als huurders plannen of ideeën hebben. Drie op de tien (31%) vindt dat Cazas Wonen niet graag meedenkt of helpt.
 • Ook heeft het merendeel (43%) geen uitgesproken mening over de ondersteuning van Cazas Wonen van ideeën vanuit de huurders. Een derde (33%) vindt dat Cazas Wonen niet de ideeën vanuit de huurders ondersteunt.
 • Vier op de tien (40%) deelnemers vindt dat Cazas Wonen niet luistert naar de mening van de huurders.
 • Bijna vier op de tien deelnemers oordeelt neutraal over hoe duidelijk Cazas Wonen de mate van invloed van huurders maakt (38%). Een nagenoeg gelijk deel (37%) vindt dat Cazas Wonen niet duidelijk maakt welke invloed huurders hebben.
 • Deelnemers verwachten met name dat Cazas wonen naar de huurders luistert, hen serieus neemt (81%) en huurders informeert over zaken die hen raken of aangaan (81%). Bijna de helft (45%) verwacht dat Cazas Wonen meedenkt met de huurders.
 • Acht op de tien deelnemers (81%) vindt het (zeer) belangrijk om betrokken te zijn bij plannen, ideeën of ontwikkelingen van Cazas Wonen.
 • Over hoe Cazas Wonen huurders betrekt bij plannen, ideeën of ontwikkelingen oordeelt de helft (50%) van de deelnemers neutraal. Een derde (33%) is (zeer) ontevreden hierover.

Wat doen we met de uitkomsten?

Als nieuwe organisatie is Cazas momenteel bezig met het opstellen van een ‘Visie op Huurdersbetrokkenheid’. De resultaten van dit panelonderzoek worden hierin meegenomen. Naast deze waardevolle bijdrage aan de visie zijn er ook verbeterpunten uit de vragenlijst naar voren gekomen waar Cazas al direct mee aan de slag kan. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de terugkoppeling na contact met huurders en het vergroten van de bekendheid van verschillende vormen van huurdersbetrokkenheid. Al met al helpen de uitkomsten van het onderzoek Cazas de verbinding met huurders te versterken om daarmee de dienstverlening te verbeteren. Dat is ons doel!