Eerste vragenlijst over de digitale dienstverlening
Via het GroenWest huurderspanel kunt u uw mening geven over onderwerpen die u belangrijk vindt en waar GroenWest zich mee bezighoudt. Zoals de kwaliteit van uw woning en/of wijk, uw ervaring met GroenWest en/of wensen voor nieuwe producten of diensten. Als GroenWest willen we nog beter weten wat er leeft onder u als onze huurders. Zo kunnen we onze diensten afstemmen op uw wensen. Met de antwoorden op de vragenlijsten weten we of we op de goede weg zijn. Uw mening helpt ons om de juiste beslissingen te nemen.

Digitale dienstverlening
We willen graag dat u als huurder tevreden bent en plezierig woont. Dat begint met een woning van goede kwaliteit. Maar een goede dienstverlening telt minstens even zwaar. We vinden het belangrijk dat u zich gehoord voelt en ons weet te vinden. Op een manier die u zelf het prettigst vindt. Om deze reden ging de eerste vragenlijst over de digitale dienstverlening. Tussen 15 september en 11 oktober 2020 heeft u over dit onderwerp een vragenlijst ingevuld.

Resultaten
Bijna zes op de tien (56%) respondenten zijn bekend met de website van GroenWest en maken hier vaak of af en toe gebruik van. Het interessante is dat een derde (34%) van de respondenten de website wel kent, maar hier zelden of nooit gebruik van maakt. We zijn blij dat een kwart (26%) van de respondenten een ‘Mijn GroenWest’-account heeft en hier ook gebruik van maakt. Bijna twee op de tien (18%) respondenten geven aan dat zij wel een account hebben, maar deze niet gebruiken. Wat ons verder opviel, was dat een derde (32%) van de respondenten vóór dit onderzoek niet bekend was met het huurdersportaal van GroenWest. Tot slot is gebleken dat de meeste respondenten een voorkeur hebben voor communicatie via e-mail of telefoon.

Wat gaat GroenWest nu doen?
We gaan actief aan de slag met uw input om de digitale dienstverlening van GroenWest voor u te verbeteren. Aan de hand van interne projecten werken wij achter de schermen aan de verbetering van de digitale dienstverlening. Zo bekijken we bijvoorbeeld hoe we onze website kunnen optimaliseren.